cau-long1.jpgcau-long1.jpg

PROFESSIONAL BADMINTON

Thông qua học phần chuyên sâu cầu lông, sinh viên sẽ được nâng cao và hoàn thiện các kỹ thuật cầu lông đổng thời vận dụng các kỹ thuật đó vào trong thi đấu. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng vể giảng dạy, huấn luyện, phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu.