E-learning Nâng Cao

Khóa học này được xây dựng tiếp theo khoá tập huấn E-learning cơ bản. Khoá học gồm nhiều video giới thiệu các thiết lập và tính năng của hầu hết các công cụ mà giáo viên có thể tiếp cận trong hệ thống e-learning của nhà trường.  Nếu có câu hỏi, các bạn có thể post trong Q&A Forum.