Slide2.JPGSlide2.JPG

AMATEUR BADMINTON - 2020

Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông và các kiến thức về phương pháp giảng dạy kỹ thuật động tác, các chiến thuật cơ bản, luật và tổ chức thi đấu môn cầu lông

cau-long1.jpgcau-long1.jpg

PROFESSIONAL BADMINTON - 2019

Thông qua học phần chuyên sâu cầu lông, sinh viên sẽ được nâng cao và hoàn thiện các kỹ thuật cầu lông đổng thời vận dụng các kỹ thuật đó vào trong thi đấu. Ngoài ra, khóa học còn cung cấp cho sinh viên những kiến thức, kỹ năng vể giảng dạy, huấn luyện, phương pháp trọng tài và tổ chức thi đấu.Presentation2.pngPresentation2.png

BỘ MÔN BÓNG 2

Bộ môn Bóng 2 thuộc khoa Bóng, là những môn thi đấu mang tính chất đối kháng gián tiếp (thi đấu qua lưới) gồm 05 bộ môn: Cầu lông, Bóng chuyền, Đá cầu, Bóng bàn và Quần vợt.STT HỌ VÀ TÊN GV BỘ MÔN
1 Ths Nguyễn Thế Lưỡng Cầu lông
2 Ths Trần Lý Hùng Cầu lông
3 Trần Thanh Tuyền Bóng chuyền
4 Đỗ Thành Quang Bóng chuyền
5 Ngô Trần Thiên Hương Đá cầu
6 Lê Tiến Dũng Đá cầu
7 Nguyễn Phạm Thanh Thuý An Bóng bàn
8 Lê Huỳnh Phương Bóng bàn
9 Lê Minh Tuấn Quần vợt
10 Lê Vũ Ngọc Toàn Quần vợtSlide1.JPGSlide1.JPG

AMATEUR BADMINTON - 2018

Học phần trang bị cho sinh viên những kỹ thuật cơ bản của môn cầu lông và các kiến thức về phương pháp giảng dạy kỹ thuật động tác, luật và tổ chức thi đấu cầu lông